Projekt Fundacji PGE będącej częścią Grupy PGE

O morskich farmach wiatrowych
w pytaniach i odpowiedziach

O morskich farmach wiatrowych
w pytaniach i odpowiedziach

Morska energetyka wiatrowa (MEW; ang. offshore wind) jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów energetyki odnawialnej (OZE) w Europie, wykorzystującym energię wiatru na morzu.

Pierwsza morska farma wiatrowa (MFW) powstała w Danii na początku lat 90-tych. Liderem w Europie jest Wielka Brytania, w której moc zainstalowana osiągnęła 14 GW, a w planach jest zbudowanie tam do 50 GW do 2030 roku. Kolejne pozycje zajmują Niemcy, Dania, Belgia, Holandia.

Program Offshore Grupy PGE zakłada wybudowanie do 2030 roku dwóch morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 2,5 GW, oraz kolejnej o mocy 0,9 GW po 2030 roku. Do 2040 roku PGE zamierza wybudować na Bałtyku farmy wiatrowe o mocy co najmniej 6,5 GW.

Morskie farmy wiatrowe powstają głównie na północy Europy ze względu na panujące tam dogodne warunki wiatrowe – gęstość energii wiatrowej jest w Europie najkorzystniejsza właśnie na Morzu Północnym i Bałtyckim.

Bałtyk jest atrakcyjną lokalizacją dla morskich farm wiatrowych, również ze względu na relatywnie płytkie wody, niższą wysokość fal i mniejsze pływy niż na Morzu Północnym. To tu zbudowano pierwszą na świecie morską farmę wiatrową – Vindeby (w Danii) o mocy 5 MW.

Turbiny zaczynają pracę od prędkości wiatru 3m/s, czyli „lekkiej bryzy”. Z tym, że ta prędkość mierzona jest na wysokości piasty turbiny, gdzie wieje silniej niż u podstawy – czyli w przypadku morskich turbin na wysokości ok. 130 m nad taflą wody. Kiedy na 130 m jest „lekki wietrzyk”, to przy powierzchni zazwyczaj wieje jeszcze słabiej. W praktyce, bardzo rzadkie (ok. 5% czasu w skali roku) są przypadki, kiedy morska farma wiatrowa zupełnie nie generuje energii.

Turbiny się zatrzymują. Oczywiście, kiedy nie produkują energii, zasilane są wszystkie systemy bezpieczeństwa takie jak oświetlenie nawigacyjne, łączność, itp. 

Mieszkańcy Polski w zdecydowanej większości popierają rozwój morskich farm wiatrowych w Polsce (83%). Według badań przeprowadzonych dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska energię elektryczną pochodzącą z morskich farm wiatrowych chciałoby używać w gospodarstwach domowych 76% respondentów. 8 na 10 mieszkańców Polski jest zdania, że energia pozyskiwana dzięki morskim farmom wiatrowym jest w stanie zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju*.

Badania świadomości i zachowań ekologicznych dot. energii wiatrowej (lądowej i morskiej), przeprowadzone w listopadzie 2020 r. dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska.