Projekt Fundacji PGE będącej częścią Grupy PGE

Wioślarz – ergometr